CÔNG TY TNHH VIỆT DƯƠNG TÂY NINH

Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực

- Khuyến lâm , trồng rừng, chăm sóc rừng, giống lâm nghiệp
- Vận tải hàng hóa.
- Xuất nhập khẩu gỗ.