CÔNG TY TNHH VIỆT DƯƠNG TÂY NINH

CÔNG TY TNHH VIỆT DƯƠNG TÂY NINH

Mã số doanh nghiệp : 3900491028
Trụ sở: Số 5/9, Quốc lộ 22B, Bình Hòa, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh
Hotline: 0983 789 210
Email: vietduongtayninh@ymail.com

Lĩnh vực hoạt động:
- Khuyến lâm, trồng rừng, chăm sóc rừng, giống lâm nghiệp
- Vận tải hàng hóa.
- Xuất nhập khẩu gỗ.